به نام خدا

طبق عقايد زرتشت، ماه فروردين (اولين ماه تقويم شمسي ايرانيان) به فراوشي (سرزندگي) اشاره دارد که دنياي مادي را در آخرين روزهاي سال دچار تحول مي کند. بنابراين، زرتشتيان ده روز را براي اينکه روح نياکان خود را شاد کنند، گرامي مي دارند. ممکن است اين سنت که، بعضي‏ها قبل از نوروز به گورستانها مي‏روند، ريشه در اين باور داشته باشد. قصه‏هاي ديگري در مورد مبدا نوروز نقل شده است. يک روايت اين است که کياخسرو، پسر پرويز بردينا، به تخت سلطنت نشست و ايرانشهر را به اوج شکوفايي خود رساند. روايت ديگر آنکه در اين روز خاص (اول فروردين)، جمشيد پادشاه پيشدادي، بر روي تخت طلايي نشسته بود در حالي‏ که مردم او را روي شانه‏هاي خود حمل مي‏کردند. آنها پرتوهاي خورشيد را بر روي پادشاه ديدند و آن روز را جشن گرفتند. روايتي ديگر به سليمان بر‏مي‏گردد که حلقه خود را گم کرد و در نتيجه حکومت خود را از دست داد. بعد از اينکه چهل روز به دنبال آن گشت، حلقه خود را يافت و دوباره به حکومت رسيد. از اين رو، مردم در آن روز فرياد برآوردند که، نوروز (روز نو) آمده است.در زمانهاي قديم، جشن نوروز در اولين روز فروردين (?? ژانويه) شروع مي‏شد، ولي مشخص نيست که چند روز طول مي‏کشيده ‏است. در بعضي از دربارهاي سلطنتي جشن‏ها يک ماه ادامه داشت. مطابق برخي از اسناد، جشن عمومي نوروز تا پنجمين روز فروردين برپا مي‏شد و جشن خاص نوروز تا آخر ماه ادامه داشت. شايد بتوان گفت، در طي پنج روز اول فروردين جشن نوروز جنبه ملي و عمومي بود، در حاليکه طي باقيمانده ماه، هنگامي‏که پادشاهان مردم عادي را به دربار سلطنتي مي‏پذيرفتند جنبه خصوصي و سلطنتي داشت.نوروز در دوران هخامنشي و ساساني در دربار پادشاهان هخامنشي و ساساني مراسم خاصي برگذار ميگرديد. نمايندگان 23 کشور «مستعمرات ايران و کشورهائيکه با ايران رابطه داشتند به حضور شاه مي رسيدند و هداياي خود را تقديم مي کردند. اين هدايا بخش بزرگي از بودجه ساليانه کشور را تامين مي نمود. کسروي در کتاب المحاسن و الاضداد در مورد تقديم هدايا و نوع آن مي نويسد:از هند: فيل، شمشير، مشک و وسائل کشاورزي. از تبت و چين: مشک وعنبر، ابريشم و رنگ. از سواحل رود سند: طاوس و طوطي. از دربار روم: فرش و پارچه هاي الوان، جواهرات و مايحتاج سوارکاران ايراني. از کشورهاي همجوار و مصر: اسبهاي زيبا و تيزرو، گوسفند، شتر، آهو، خر وحشي و زرافه و ساير هداياي نقدي تقديم و نوع اين هدايا در نقوش تخت جمشيد به خوبي نشان داده شده است .
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 17:14 توسط مدیریت شورای دانش آموزی |